การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมการดำเนินการสำนักงานโครงการอาคารที่อยู่อาศัยธนารักษ์ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างกองทัพบก พื้นที่ กรุงเทพมหานคร

พล.ท. ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมการดำเนินการสำนักงานโครงการอาคารที่อยู่อาศัยธนารักษ์ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างกองทัพบก พื้นที่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พ.อ. ชำนาญ ใจทัน รอง จก.สก.ทบ. (๒) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กร.ทบ. (๑) บก.ทบ. เมื่อ ๑๐ ก.ค. ๖๗