กรมสวัสดิการทหารบก

ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (งวดที่ ๒) ให้ แผนกการเงิน สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 03 พฤษภาคม 2567 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกและเครื่องช่วยฝึกพิเศษ หลักสูตรนายทหารการกีฬา รุ่นที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 26 เมษายน 2567 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 24 เมษายน 2567 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สำหรับงานทำความสะอาดพื้นภายในอาคาร (พื้นแข็ง) และห้องน้ำ ให้ กสม.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 24 เมษายน 2567 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สำหรับงานทำความสะอาดพรม ผนัง กระจก และดูแลสนามหญ้า ให้ กสม.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 24 เมษายน 2567 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สำหรับงานรักษาความปลอดภัยอาคาร ให้ กสม.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 24 เมษายน 2567 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สำหรับ ปบ. เครื่องจักร ให้ กสม.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 24 เมษายน 2567 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. ประจำอาคาร ให้ กสม.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 24 เมษายน 2567 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกและเครื่องช่วยฝึกพิเศษ หลักสูตรนายทหารประทวนการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 17 เมษายน 2567 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา รายการตรวจเยี่ยม รร.ทบอ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ กสค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 09 เมษายน 2567 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา รายการตรวจเยี่ยม รร.ทบอ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ กสค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 09 เมษายน 2567 : ดาวน์โหลด

   ประกวดราคาจ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ กกฬ.สก.ทบ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกาศ ณ วันที่ : 03 เมษายน 2567 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผืนสัญลักษณ์ ติดตั้งใช้งานประจำ บก.สก.ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ กสค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 26 มีนาคม 2567 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผืนธงชาติ ติดตั้งใช้งานประจำ บก.สก.ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ กสค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 26 มีนาคม 2567 : ดาวน์โหลด

   ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 22 มีนาคม 2567 : ดาวน์โหลด

   ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ กกฬ.สก.ทบ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกาศ ณ วันที่ : 22 มีนาคม 2567 : ดาวน์โหลด

   ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 : ดาวน์โหลด

   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ กกฬ.สก.ทบ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกาศ ณ วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติด ชุมชนทหารป้องกันภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร การประชุมคณะกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 : ดาวน์โหลด

   ประกวดราคาจ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ กกฬ.สก.ทบ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกาศ ณ วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2567 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ รยบ. ขนาดใหญ่ (ฮีโน่) หมายเลขทะเบียน ทบ ๗๘๒๕, รยบ.ขนาดใหญ่ (ฮีโน่) หมายเลขทะเบียน ทบ ๑๐๙๗๖ และ รยน.ประจำหน่วย (มิตซูบิชิ) หมายเลขทะเบียน ษฐ ๖๔๓๗ ให้ กธก.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 30 มกราคม 2567 : ดาวน์โหลด

   ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 19 มกราคม 2567 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการสวัสดิการและสิทธิของกำลังพลกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ กผค.สก.ทบ

   ประกาศ ณ วันที่ : 04 มกราคม 2567 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการสวัสดิการข้าราชการกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 03 มกราคม 2567 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าสถานที่การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการงานด้านสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (งวดที่ ๑) ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (งวดที่ ๑) ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการตรวจเยี่ยมโครงการประกันชีวิตทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในงานคณะกรรมการพัฒนากิจการสวัสดิการ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการตรวจเยี่ยมโครงการบ้านธนารักษ์ สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำคู่มืออบรมเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานการบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการให้บริการงานด้านสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานการตรวจเยี่ยมงานด้านสวัสดิการของหน่วยในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 07 ธันวาคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (งวดที่ ๑) ให้ กสค.สก.ทบ

   ประกาศ ณ วันที่ : 07 ธันวาคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ของ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 01 ธันวาคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (งวดที่ ๑) ให้ งบประมาณ สก.ทบ

   ประกาศ ณ วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (งวดที่ ๑) ให้ แผนกการเงิน สก.ทบ

   ประกาศ ณ วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (งวดที่ ๑) ให้ กธก.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเตรียมการของ คกฬ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ สพอ.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   ประกาศ ณ วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   ประกาศ ณ วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 : ดาวน์โหลด

   ซื้อเครื่องช่วยฝึกและเครื่องช่วยฝึกพิเศษ หลักสูตรนายทหารการกีฬา รุ่นที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 24 กรกฏาคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการ ให้ กธก.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 21 กรกฏาคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ซื้อเครื่องช่วยฝึกและเครื่องช่วยฝึกพิเศษ หลักสูตรนายทหารประทวนการกีฬา รุ่นที่ ๔๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 14 กรกฏาคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีเปิด-ปิด, ค่าจัดทำป้ายไวนิล และค่าตกแต่งสถานที่ ในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ. (ห้วงเดือน ก.ค. ๖๖) ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 12 กรกฏาคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงห้องสุขาชาย - หญิง ที่ใช้งานภายในหน่วย กกฬ.สก.ทบ. ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันภัยยาเสพติด การรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยยาเสพติด การฝึกอบรมบุคลากรต้านภัยยาเสพติด ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ รดส. ขนาดใหญ่ปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ทบ ๘๒๘๓ และหมายเลขทะเบียน ทบ ๘๘๑๗ ให้ กธก.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ รดส. ขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน ทบ ๗๕๐๑ ให้ กธก.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกายนักกีฬากอล์ฟ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๕๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 07 มิถุนายน 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกายนักกีฬาฟุตบอล ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๕๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 07 มิถุนายน 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งวดที่ ๒) ให้ กธก.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก เรื่อง เชิญชวนผู้เสนอราคาการจำหน่ายหนี้ กิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกค้างนาน

   ประกาศ ณ วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีเปิด-ปิด, ค่าจัดทำป้ายไวนิล และค่าตกแต่งสถานที่ ในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งวดที่ ๒) ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งวดที่ ๒) ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งวดที่ ๒) ให้ งบประมาณ สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งวดที่ ๒) ให้ กสค.สก.ทบ

   ประกาศ ณ วันที่ : 28 เมษายน 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศรับคำวิจารณ์ โครงการจาหน่ายหนี้ กิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ค้างนาน ตั้งแต่ 27,28 เม.ษ และ 1 พ.ค. 66

   ประกาศ ณ วันที่ : 27 เมษายน 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผืนธงสัญลักษณ์ ติดตั้งใช้งานประจำ บก.สก.ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กสค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 25 เมษายน 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งวดที่ ๒) ให้ แผนกการเงิน สก.ทบ

   ประกาศ ณ วันที่ : 21 เมษายน 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การศึกษา รายการตรวจเยี่ยม รร.ทบอ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กสค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 11 เมษายน 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา รายการตรวจเยี่ยม รร.ทบอ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กสค.สก.ทบ

   ประกาศ ณ วันที่ : 11 เมษายน 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 15 มีนาคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กกฬ.สก.ทบ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกาศ ณ วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.๓ กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ การค้นหาข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ การค้นหาข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การบริหารจัดการและการตรวจสอบประเมินผล ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสวัสดิการ และสิทธิของกำลังพลกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผืนธงชาติไทย ติดตั้งใช้งานประจำ บก.สก.ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กสค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการสวัสดิการข้าราชการกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ รยบ.ขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน ๑๘๘๑๘ ให้ กธก.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกาศ ณ วันที่ : 03 กุมภาพันธ์ 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 03 กุมภาพันธ์ 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งวดที่ ๑) ให้ กสค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งวดที่ ๑) ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 24 มกราคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานการบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 24 มกราคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานการตรวจเยี่ยมงานด้านสวัสดิการของหน่วยในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 24 มกราคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 24 มกราคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำคู่มืออบรมเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 24 มกราคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการให้บริการงานด้านสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 23 มกราคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดทำป้ายไวนิล และค่าตกแต่งสถานที่ ในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 23 มกราคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าสถานที่การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการงานด้านสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 23 มกราคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 19 มกราคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ รยน.ประจำหน่วย (ซีเดีย) หมายเลข ษฐ ๖๔๓๗, รยบ.ขนาดใหญ่ (ฮีโน่) หมายเลข ทบ ๗๘๒๕ และ รยบ.ขนาดใหญ่ (ฮีโน่) หมายเลข ทบ ๑๐๙๗๖ ให้ กธก.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 11 มกราคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการตรวจเยี่ยมโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 10 มกราคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการตรวจเยี่ยมโครงการประกันชีวิตทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 10 มกราคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในงานคณะกรรมการพัฒนากิจการสวัสดิการ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 10 มกราคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (งวดที่ 1) ให้ แผนกการเงิน สก.ทบ

   ประกาศ ณ วันที่ : 10 มกราคม 2566 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งวดที่ ๑) ให้ กธก.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเตรียมการของ คกฬ.ทบ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กกฬ.สก.ทบ

   ประกาศ ณ วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย ประจำปี ๒๕๖๖ ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งวดที่ ๑) ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีเปิด-ปิด, ค่าจัดทำป้ายไวนิล และค่าตกแต่งสถานที่ ในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 : ดาวน์โหลด

   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

   ประกาศ ณ วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งวดที่ ๑) ให้ งบประมาณ สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 01 ธันวาคม 2565 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ สพอ.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการทดสอบร่างกาย เพื่อความพร้อมรบ กองทัพบก (ACRPT) แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก

   ประกาศ ณ วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดทำป้ายไวนิล และค่าตกแต่งสถานที่ ในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายและขาตั้งแขวนป้าย ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผบ.หน่วยระดับกรม และ ผบ.หน่วยระดับกองพัน ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 21 เมษายน 2565 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีเปิด-ปิด, ค่าจัดทำป้ายไวนิล และค่าตกแต่งสถานที่ ในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 10 มีนาคม 2565 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดคู่มือครอบครัวทหารที่ไปปฏิบัติการรบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กสค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสวัสดิการข้าราชการกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 : ดาวน์โหลด

   ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ

   ประกาศ ณ วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสวัสดิการและสิทธิกำลังพลกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ การค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดในหน่วยทหาร ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การบริหารจัดการ และการตรวจสอบประเมินผล ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีเปิด-ปิด, ค่าจัดทำป้ายไวนิล และค่าตกแต่งสถานที่ ในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 : ดาวน์โหลด

   ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ

   ประกาศ ณ วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 : ดาวน์โหลด