ติดต่อเรา

ช้อมูลการติดต่อ และเดินทางมายัง กรมสวัสดิการทหารบก

ที่ตั้งหน่วย

อาคารกรมสวัสดิการทหารบก
1139 ถ.เทอดดำริห์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Email Us

awd-rta@hotmail.com

it.awdrta@hotmail.com