พลตรี มงคล บุตรดาวงษ์

เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

ทำทันที ทำเต็มที่ ทำดีที่สุด
กรมสวัสดิการทหารบกยุคใหม่ ใส่ใจกำลังพล บริการทุกคนเหมือนญาติมิตร

สวัสดิการสาร ประจำเดือน
มิถุนายน 2567

การดำเนินงานของ กรมสวัสดิการทหารบก

ภารกิจต่าง ๆ ของ กรมสวัสดิการทหารบก

ข่าวทั้งหมด

  • ทั้งหมด
  • เจ้ากรม
  • รอง 1
  • รอง 2
  • นขต.

ติดต่อเรา

ช้อมูลการติดต่อ และเดินทางมายัง กรมสวัสดิการทหารบก

ที่ตั้งหน่วย

อาคารกรมสวัสดิการทหารบก
1139 ถ.เทอดดำริห์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Email Us

awd-rta@hotmail.com

it.awdrta@hotmail.com