กิจกรรมต่าง ๆ

แสดงข่าวทั้งหมด

กรมสวัสดิการทหารบก
จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ
1 คนให้ 3 คนรับ

กรมสวัสดิการทหารบก จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ
1 คนให้ 3 คนรับ ร่วมกับ สพธ.ศพม.
ขอเชิญกำลังพล สก.ทบ. และ ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
"ร่วมบรืจาคโลหิต"
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี

สนับสนุนของรางวัล ร้านสมาคมแม่บ้าน ทบ. ในงานกาชาด ประจำปี 61

พล.ต.ชวเมธ จุ้ยเจริญ จก.สก.ทบ. มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,079 ชิ้น สนับสนุนของรางวัล ร้านสมาคมแม่บ้าน ทบ. ในงานกาชาด ประจำปี 61 โดยมี รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. เป็นประธานรับมอบ ณ ร้านสมาคมแม่บ้าน ทบ. สวนลุมพินี เมื่อ 29 พ.ย.61

ทำบัญตักบาตรประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

พล.ต.ชวเมธ จุ้ยเจริญ จก.สก.ทบ. นำคณะ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ณ กรมสวัสดิการทหารบก เมื่อวันที่ 28 พ.ย.61

สวัสดิการสาร

สวัสดิการสารประจำเดือน พฤษภาคม

ดูทั้งหมด

กรมสวัสดิการทหารบก

วัน เวลา ทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30

สถานที่ตั้งหน่วย สก.ทบ.

อาคารกรมสวัสดิการทหารบก
1139 ถ.เทอดดำริ
แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

เบอร์ติดต่อ

สำนักงานผู้บังคับบัญชา
02-278-1599
โทร ทบ. 91504
แฟกซ์ ทบ. 91505