ประชาสัมพันธ์

แสดงทั้งหมด

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

พล.ท.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา สก.ทบ.และสนามมวยเวทีลุมพินี ให้กับ พล.ต.ชวเมธ (ชวภณ) จุ้ยเจริญ จก.สก.ทบ.ท่านใหม่ เนื่องในพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ จก.สก.ทบ. ณ สโมสร ทบ.วิภาวดี เมื่อ 2 ต.ค.61

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

พล.ท.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา สก.ทบ.และสนามมวยเวทีลุมพินี ให้กับ พล.ต.ชวเมธ (ชวภณ) จุ้ยเจริญ จก.สก.ทบ.ท่านใหม่ เนื่องในพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ จก.สก.ทบ. ณ สโมสร ทบ.วิภาวดี เมื่อ 2 ต.ค.61

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

พล.ท.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา สก.ทบ.และสนามมวยเวทีลุมพินี ให้กับ พล.ต.ชวเมธ (ชวภณ) จุ้ยเจริญ จก.สก.ทบ.ท่านใหม่ เนื่องในพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ จก.สก.ทบ. ณ สโมสร ทบ.วิภาวดี เมื่อ 2 ต.ค.61

กิจกรรมต่าง ๆ

แสดงข่าวทั้งหมด

งานน้อมรำลึก 108 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พล.ต. ชวเมธ จุ้ยเจริญ จก.สก.ทบ. พร้อมด้วยนายทหาร และกำลังพล สก.ทบ. ได้เข้าร่วมงานน้อมรำลึก 108 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บก.ทบ. โดยมี พล.อ. วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์ ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธานในพิธี

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สนามมวยเวทีลุมพินี

พล.ต.ชวเมธ (ชวภณ) จุ้ยเจริญ จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สนามมวยเวทีลุมพินี ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กอท.สก.ทบ. เมื่อ 3 ต.ค.61

สวัสดิการสาร

สวัสดิการสารประจำเดือน ตุลาคม

ดูทั้งหมด

กรมสวัสดิการทหารบก

วัน เวลา ทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30

สถานที่ตั้งหน่วย สก.ทบ.

อาคารกรมสวัสดิการทหารบก
เลขที่ 214 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงสามเสนใน เชตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

เบอร์ติดต่อ

สำนักงานผู้บังคับบัญชา
02-278-1599
โทร ทบ. 91504
แฟกซ์ ทบ. 91505