การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมส่งกำลังตามวงรอบ

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมส่งกำลังตามวงรอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๐ ก.ค. ๖๗