การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างห้องตัวอย่างโครงการอาคารที่อยู่อาศัยธนารักษ์ พื้นที่ กรุงเทพมหานคร

พล.ต. มงคล บุตรดาวงษ์ จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างห้องตัวอย่างโครงการอาคารที่อยู่อาศัยธนารักษ์ พื้นที่ กรุงเทพมหานคร ณ โถงชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๐ ก.ค. ๖๗