การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล กรมสวัสดิการทหารบก ประจำปี ๒๕๖๗

พล.ต. มงคล บุตรดาวงษ์ จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล กรมสวัสดิการทหารบก ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๐ ก.ค. ๖๗