การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

พล.ท. ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยมี พล.ต. มงคล บุตรดาวงษ์ จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กพ.ทบ. (๑) บก.ทบ. เมื่อ ๑๐ มิ.ย. ๖๗