การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

ผอ.กฌป.สก.ทบ. และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเข้าศึกษาแนวทางเกี่ยวกับงานด้านกิจการฌาปนสถาน ทบ.

พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเข้าศึกษาแนวทางเกี่ยวกับงานด้านกิจการฌาปนสถาน ทบ. โดยมี น.ส. วราพร นุชจรัส ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจสงเคราะห์ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ อผศ. เป็น หน.คณะฯ ณ กฌป.สก.ทบ. เมื่อ ๗ มิ.ย. ๖๗