การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการบรรยายด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล ให้แก่ นักเรียนนายสิบเหล่าทหารสรรพาวุธ และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารพลาธิการ

พล.ต. มงคล บุตรดาวงษ์ จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการบรรยายด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล ให้แก่ นักเรียนนายสิบเหล่าทหารสรรพาวุธ และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารพลาธิการ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๗ มิ.ย. ๖๗