การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุมเตรียมการงานมุทิตาจิต ณ บก.ทบ. โดยมี ผช.ผบ.ทบ. (๑) เป็นประธาน

พ.อ.ชำนาญ ใจทัน รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุมเตรียมการงานมุทิตาจิต ณ บก.ทบ. โดยมี ผช.ผบ.ทบ. (๑) เป็นประธาน เมื่อ ๖ มิ.ย. ๖๗