การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. ร่วมพิธีวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาตร์การแพทย์ทหาร

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. ร่วมพิธีวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาตร์การแพทย์ทหาร เมื่อ ๖ มิ.ย. ๖๗