การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

จก.สก.ทบ. ร่วมงานวันสถาปนา กง.ทบ.​ ครบรอบปีที่ ๘๖

พล.ต. มงคล บุตรดาวงษ์ จก.สก.ทบ. ร่วมงานวันสถาปนา กง.ทบ.​ ครบรอบปีที่ ๘๖ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๒ กง.ทบ. ภายในบก.ทบ. เมื่อ ๖ มิ.ย. ๖๗