ประกาศ จัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงห้องนำ! อาคารสำนักงาน,ห้องนำ! ห้องประชุมและฝาท่อเหล็กระบายนำ! โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561


ประกาศ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องแต่งกายนักกีฬามวยสากลสมัครเล่น การแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๕๑ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2561


ประกาศ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องแต่งกายนักกีฬาฟุตบอล การแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๕๑ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2561


ประกาศ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสวัสดิการและสิทธิกำลังพลกองทัพบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561


ประกาศ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561


ประกาศ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561


ประกาศ
รับสมัครทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561


กรมสวัสดิการทหารบก

วัน เวลา ทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30

สถานที่ตั้งหน่วย สก.ทบ.

อาคารกรมสวัสดิการทหารบก
เลขที่ 214 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงสามเสนใน เชตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

เบอร์ติดต่อ

สำนักงานผู้บังคับบัญชา
02-278-1599
โทร ทบ. 91504
แฟกซ์ ทบ. 91505