สวัสดิการสาร

ประจำเดือน : กันยายน 2564

อ่านสวัสดิการสาร ประจำเดือน ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์

จก.สก.ทบ. ร่วมแสดงความยินดี กับ พลเอก ชลทิศ เลาหะคามิน ผอ.ศพก.ทบ.รามอินทรา เนื่องในวันสถาปนาศูนย์พัฒนากีฬา กองทัพบก รามอินทรา ครั้งที่ 56 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64 พล.ต.เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. ร่วมแสดงความยินดี กับ พลเอก ชลทิศ เลาหะคามิน ผอ.ศพก.ทบ.รามอินทรา เนื่องในวันสถาปนาศูนย์พัฒนากีฬา กองทัพบก รามอินทรา ครั้งที่ 56 ประจำปี 2564 และร่วมทำบุญ โดยการปล่อยปลาและปลูกต้นไม้ ณ สนามกอล์ฟ ทบ. ถ.รามอินทรา เขตบางเขน กทม.

พล.ต.เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธาน การทอดกฐินสามัคคี กรมสวัสดิการทหารบก ประจำปี 2564 ณ วัดโกเมศรัตนาราม ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เมื่อ 29 ต.ค. 64

พล.ต.เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธาน การทอดกฐินสามัคคี กรมสวัสดิการทหารบก ประจำปี 2564 ณ วัดโกเมศรัตนาราม ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เมื่อ 29 ต.ค. 64

พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ณ แหล่งสมาคม รร.ขส.ขส.ทบ. และนำคณะฯ ตรวจพื้นที่เตรียมการจัดงานพิธีฯ ณ วัดปรมัยยิกาวาส อ.เกาะเกร็ด จว.นนทบุรี โดยมี พ.อ.สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กสค.สก.ทบ.ผู้แทน สก.ทบ. ร่วมคณะฯ เมื่อ ๒๖ ต.ค. ๖๔

พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ณ แหล่งสมาคม รร.ขส.ขส.ทบ. และนำคณะฯ ตรวจพื้นที่เตรียมการจัดงานพิธีฯ ณ วัดปรมัยยิกาวาส อ.เกาะเกร็ด จว.นนทบุรี โดยมี พ.อ.สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กสค.สก.ทบ.ผู้แทน สก.ทบ. ร่วมคณะฯ เมื่อ ๒๖ ต.ค. ๖๔

พระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔

พระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔ วัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เดิมเป็นวัดราษฎร์ของชาวรามัญมาแต่โบราณ มีอายุกว่า ๒๐๐ ปี สร้างหลังจากพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระโปรดให้ขุดคลองเมื่อ พ.ศ. ๒๒๖๔ ตั้งอยู่ตรงคุ้งน้ำบริเวณทางแยกคลองลัดเกร็ดกับแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหัวมุมเกาะเกร็ดด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมา พ.ศ. ๒๓๐๗ พม่าเข้ายึดเมืองนนทบุรีจึงถูกทิ้งกลายเป็นวัดร้าง จนถึง พ.ศ. ๒๓๑๗ ชาวมอญอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรไทยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ชาวมอญเรียกวัดนี้ตามภาษารามัญว่า (เภี่ยะมุ๊เกี๊ยะเติ้ง) ปัจจุบันเพี้ยนเป็น (เภี้ยะมุ๊ฮะเติ้ง) แปลว่า วัดหัวแหลม ไทยเรียกวัดปากอ่าว ใน พ.ศ. ๒๔๑๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินวัดมอญ ๔ วัด ทรงเห็นว่าวัดปากอ่าวทรุดโทรมมาก จึงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดใหม่ทั้งวัด โดยให้รักษารูปแบบมอญไว้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสนองพระคุณพระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร ผู้ทรงอภิบาลพระองค์มาแต่ทรงพระเยาว์ และได้พระราชทานนามวัดว่า วัดปรมัยยิกาวาส ซึ่งมีความหมายว่า "วัดของพระบรมอัยยิกา" ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๗ บ้านโอ่งอ่าง ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กองทัพบก จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้บริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเพื่อเป็นทุนในการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม ตามวัตถุประสงค์ของวัดต่อไป

พิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ต . เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับยศและมอบเงินรางวัลให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องโถง ชั้น๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๕ ต.ค. ๖๔

อ่านข่าวทั้งหมด...
ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยขึ้นตรง สก.ทบ.