สวัสดิการสาร

ประจำเดือน : มกราคม 2564

อ่านสวัสดิการสาร ประจำเดือน ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ม.ค. ๖๔

พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ม.ค. ๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๗ ม.ค. ๖๔

กองการกีฬา สก.ทบ. เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นางพัชรวรรณ แจ้งพลอย มารดา จ.ส.อ.พินิจพงษ์ แจ้งพลอย แผนก ส่งกำลังฯ เมื่อวันที่ 25 ม.ค.64 ณ วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) โดยมี พ.อ.เชาว์ฤทธิ์ ทองหล่อ รอง.ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เป็นผู้แทน และได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว

กองการกีฬา สก.ทบ. เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นางพัชรวรรณ แจ้งพลอย มารดา จ.ส.อ.พินิจพงษ์ แจ้งพลอย แผนก ส่งกำลังฯ

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.64 กองการฌาปนกิจเป็น เจ้าภาพสวดอภิธรรม ร.ต.อาคม ลีจาด

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.64 กองการฌาปนกิจเป็น เจ้าภาพสวดอภิธรรม ร.ต.อาคม ลีจาด บิดา น.ส.ณัฏฐา ลีจาด ส่วนคืนสภาพ-ถอนสภาพ แผนกสมาชิกโดยมี พ.อ.สมพิศ ดีสวัสดิ์ หน.แผนกสมาชิกเป็นผู้แทน เเละได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. พร้อมคณะ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. พร้อมคณะ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อ ๑๔ ม.ค. ๖๔

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2564

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2564 ให้กับ หน.นขต.สก.ทบ. ณ โถงชั้น 1 บก.สก.ทบ. เมื่อ ๗ ม.ค. ๖๔

อ่านข่าวทั้งหมด...
ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ราชิต อรุณรังษี
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
พ.อ.(พ) วสันต์ พึ่งสำเภา
รอง จก.สก.ทบ. 1
พ.อ.(พ) กฤษดา จินดาลัทธ
รอง จก.สก.ทบ. 2
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยขึ้นตรง สก.ทบ.