สวัสดิการสาร

ประจำเดือน : มิถุนายน 2565

อ่านสวัสดิการสาร ประจำเดือน ดาวน์โหลด
ภาพกิจกรรม จก.สก.ทบ.

ผบ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือระหว่าง ทบ. กับ ธนาคารกรุงไทย โดยมี กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย ร่วมเป็นประธานการหารือกำหนดแนวทางการช่วยเหลือกำลังพล ทบ.

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือระหว่าง ทบ. กับ ธนาคารกรุงไทย โดยมี นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย ร่วมเป็นประธานการหารือกำหนดแนวทางการช่วยเหลือกำลังพล ทบ. ซึ่งมีหนี้สินกับธนาคารกรุงไทย โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นผู้นำเสนอข้อหารือ ณ ห้องประชุมศรีสิทธิสงคราม บก.ทบ. เมื่อ ๘ ส.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (พร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เวลา ๑๙๑๙) โดยมี รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน ณ สวนทศมินทราภิรมย์ คลอง ๖ จว.ป.ท เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๗ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางจำลอง สาขาว มารดาของ ร.อ. กฤตพัฒน์ สาขาว นายทหารประจำแผนก สก.ทบ.

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางจำลอง สาขาว มารดาของ ร.อ. กฤตพัฒน์ สาขาว นายทหารประจำแผนก สก.ทบ. พร้อมมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือให้กับกำลังพล ณ ฌาปนสถาน ทบ.วัดโสมนัสวิหาร เมื่อ ๒๗ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. นำกำลังพล สก.ทบ. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน)

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. นำกำลังพล สก.ทบ. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน) ณ วัดโสมนัสวรวิหาร เมื่อ ๒๗ ก.ค. ๖๕

ภาพกิจกรรม รอง จก.สก.ทบ.(1)

รอง จก.สก.ทบ.(๑) นำเจ้าหน้าที่ กสค.สก.ทบ. ตรวจความเรียบร้อยของการพักอาศัยให้เป็นไปตามระเบียบและสัญญาการเข้าพัก

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) นำเจ้าหน้าที่ กสค.สก.ทบ. ตรวจความเรียบร้อยของการพักอาศัยให้เป็นไปตามระเบียบและสัญญาการเข้าพัก ณ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เกียกกาย และสามเสน เมื่อ ๘ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบ ๑๓๕ ปี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ลานหน้า บก.รร.จปร.

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลสรุปงานสำคัญ ผบ.ทบ. สั่งการฯ

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลสรุปงานสำคัญ ผบ.ทบ. สั่งการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๔ ส.ค. ๖๕

ผบ.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.ทบ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วาระปกติ โดยมี รอง จก.สก.ทบ.(๑) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VTC

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.ทบ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วาระปกติ โดยมี พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๔ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมติดตามการแก้ปัญหากองทุนชุมชนทหาร สก.ทบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมติดตามการแก้ปัญหากองทุนชุมชนทหาร สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๓ ส.ค. ๖๕

ภาพกิจกรรม รอง จก.สก.ทบ.(2)

รอง จก.สก.ทบ.(๒) ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การจำหน่ายหนี้ อทบ. ค้างนาน

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การจำหน่ายหนี้ อทบ. ค้างนาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๕ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันร่ายรำไหว้ครูมวยไทยและทักษะแม่ไม้มวยไทย ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันร่ายรำไหว้ครูมวยไทยและทักษะแม่ไม้มวยไทย ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๕ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ธ.กรุงไทย เรื่องการให้ความรู้กำลังพลกลุ่มสีแดง ของ สก.ทบ. และ ทบ. ผ่านระบบ Zoom Meeting

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ธ.กรุงไทย เรื่องการให้ความรู้กำลังพลกลุ่มสีแดง ของ สก.ทบ. และ ทบ. ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๔ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์ของ นขต.สก.ทบ.

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์ของ นขต.สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็น หน. คณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๕

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็น หน. คณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๕ ณ สโมสรนักเรียนนายร้อย จว.น.ย. เมื่อ ๒๒ ก.ค. ๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจการ และหน่วยงานของ สก.ทบ.

ผอ.กกฬ.สก.ทบ./ หน. ชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง สป.สาย สก. และชุดตรวจฯ เดินทางเข้าพบ รอง เสธ.นสศ.

ผอ.กกฬ.สก.ทบ./ หน. ชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง สป.สาย สก. และชุดตรวจฯ เดินทางเข้าพบ รอง เสธ.นสศ. ณ ห้องรับรอง นสศ., บรรยายสรุปชี้แจงการตรวจกิจการ สป.สาย สก. ให้กับ นสศ. และหน่วยรอง ณ ห้องประชุม ๑ นสศ. และตรวจแนะนำการส่งกำลังบำรุง สป.สาย สก. (เครื่องออกกำลังกาย) ณ นสศ., ส.พัน.๓๕ นสศ., พัน.ปจว., ศสพ., พัน.นร.รร.รพศ.ศสพ., พล.รพศ.๑, รพศ.๒, รพศ.๓ รอ. และ รพศ.๑ ณ จว.ล.พ. ตามลำดับ เมื่อ ๔ ส.ค. ๖๕

เลขาธิการ ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี) ร่วมประชุมหารือกับ ผอ.กกฬ.สก.ทบ. และคณะในการเข้าดูพื้นที่ ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี) เพื่อเตรียมจัดการแข่งขัน ร่ายรำไหว้ครูมวยไทยฯ

เลขาธิการ ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี) ร่วมประชุมหารือกับ ผอ.กกฬ.สก.ทบ. และคณะในการเข้าดูพื้นที่ ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี) เพื่อเตรียมจัดการแข่งขัน ร่ายรำไหว้ครูมวยไทยฯ เป็นข้อมูลชั้นต้นสำหรับการประชุมเตรียมการฯ ในวันที่ ๕ ส.ค. ๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๓ ส.ค. ๖๕

รองประธานกรรมการดำเนินการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ และประชุมพิจารณาเงินกู้สามัญ ประจำเดือน ก.ค. ๖๕ (ผ่านระบบ VTC)

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ รองประธานกรรมการดำเนินการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ และประชุมพิจารณาเงินกู้สามัญ ประจำเดือน ก.ค. ๖๕ (ผ่านระบบ VTC) ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๖๕

ผอ.กฌป.สก.ทบ. ได้เข้ากราบพระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม และ พระครูสุทัศน์มุนี พระเลขา เพื่อติดตามความคืบหน้าในการต่อสัญญาวัดอาวุธวิกสิตาราม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. ได้เข้ากราบพระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม และ พระครูสุทัศน์มุนี พระเลขา เพื่อติดตามความคืบหน้าในการต่อสัญญาวัดอาวุธวิกสิตาราม ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๖๕

รอง ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน สก.ทบ. เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการตรวจงานสาธารณูปโภคส่วนกลางและอาคารส่วนกลางโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ กส.ทบ.

พ.อ. ธรรณพ ถนัดอักษร รอง ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน สก.ทบ. เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการตรวจงานสาธารณูปโภคส่วนกลางและอาคารส่วนกลางโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ กส.ทบ. ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จว.น.ม. ณ ห้องประชุม กส.ทบ.(๒) บก.กส.ทบ. โดยมี พล.ต. พนาเวศ จันทรังษี จก.กส.ทบ. เป็นประธานฯ เมื่อ ๒๕ ก.ค. ๖๕

ผู้บังคับบัญชา
พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
กิจการ และหน่วยงานของ สก.ทบ.