สวัสดิการสาร

ประจำเดือน : กันยายน 2564

อ่านสวัสดิการสาร ประจำเดือน ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยม กรมสวัสดิการทหารบก

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยม สก.ทบ. โดยมี พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๙ ต.ค. ๖๔

อนุมัติแนวทางช่วยเหลือกำลังพลจาก โควิด-19 ระลอก 3

อนุมัติแนวทางช่วยเหลือกำลังพลจาก โควิด-19 ระลอก 3 กำลังพล ทบ. สามารถลดค่างวดผ่อนชำระเงินกู้ อทบ.ทุกประเภทลงครึ่งหนึ่ง จากที่ระบุไว้ในสัญญาตามความสมัครใจของกำลังพล

กู้เงิน อทบ.บำบัดทุกข์เกินวงเงินฝาก 2 เท่า แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

การกู้เงิน อทบ.บำบัดทุกข์ เกินวงเงินฝาก โดยผู้กู้จะสามารถ กู้เกินวงเงินฝากได้ 2 เท่าของวงเงินฝาก แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ผู้กู้ต้องอายุไม่เกิน 55 ปี และต้องผ่อนชำระให้เสร็จสิ้นก่อนที่ผู้กู้จะมีอายุครบ 59 ปี 2. ในส่วนของผู้ค้ำประกัน ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็นสมาชิก อทบ. ในหน่วยเดียวกับผู้กู้ อย่างน้อย 2 คน โดยผู้ค้ำประกันจะต้องมีอายุไม่เกินไม่เกิน 55 ปี และต้องมีรายได้สุทธิคงเหลือเพียงพอสำหรับการดำรงชีพ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

สำหรับกำลังพล ทบ. ที่ประสบปัญหากับภัยธรรมชาติต่าง ๆ และโควิด-19

กำลังพล ทบ. ที่ประสบปัญหากับภัยธรรมชาติต่าง ๆ และเจ็บป่วยจาก โควิด-19 ท่านสามารถติดต่อกู้เงิน อทบ.บำบัดทุกข์ภัยธรรมชาติ/โควิด-19 ได้ที่ จนท.สวัสดิการของหน่วยของท่าน หรือติดต่อแผนกเงินกู้ กอท.สก.ทบ. ได้ที่เบอร์ 02-6573730 ถึง 36

ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ.ถวายปัจจัย เครื่องอุปโภคบริโภคและข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระอาจารย์ฯวัดน้อยนพคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค. ๖๔ ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ.ถวายปัจจัย เครื่องอุปโภคบริโภคและข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระอาจารย์ฯวัดน้อยนพคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

อ่านข่าวทั้งหมด...
ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยขึ้นตรง สก.ทบ.