สวัสดิการสาร

ประจำเดือน : พฤษภาคม 2564

อ่านสวัสดิการสาร ประจำเดือน ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์

พล.ต. อานุภาพ ศิริมณฑล ลก.ทบ. นำคณะกรรมการตรวจพื้นที่เตรียมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ.

พล.ต. อานุภาพ ศิริมณฑล ลก.ทบ. นำคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔ ตรวจพื้นที่เตรียมการจัดงาน ณ วัดปรมัยยิกาวาส อ.เกาะเกร็ด จว.นนทบุรี ในส่วนของ สก.ทบ. มี พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กสค.สก.ทบ. ร่วมคณะฯ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๑๔๐๐

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล กรส.สก.ทบ. และพบปะกับผู้ประกอบการในพื้นที่

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล กรส.สก.ทบ. และพบปะกับผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยมี พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ ผอ.กรส.สก.ทบ. พร้อมด้วยนายทหาร กรส.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๑๑๐๐

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินรางวัล

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๖๔

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบเงินรางวัลให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๖๔

พ.อ. สุภร สัมมา รอง จก.สก.ทบ.(๑) ร่วมพิธีเปิดการอบรมการใช้งานระบบ CAP-RTA

พ.อ. สุภร สัมมา รอง จก.สก.ทบ.(๑) ร่วมพิธีเปิดการอบรมการใช้งานระบบ CAP-RTA สำหรับเสนอโครงการ ปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กผค.สก.ทบ. ชั้น ๕ เมื่อ ๑๔ ม.ย. ๖๔

อ่านข่าวทั้งหมด...
ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยขึ้นตรง สก.ทบ.