สวัสดิการสาร

ประจำเดือน : มีนาคม 2564

อ่านสวัสดิการสาร ประจำเดือน ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.อ. สุภร สัมมา รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมพิจารณากำลังพลเข้าพักอาศัยอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง)

พ.อ. สุภร สัมมา รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมพิจารณากำลังพลเข้าพักอาศัยอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๓ พ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๐๐

พ.อ. สุภร สัมมา รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด สก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔

พ.อ. สุภร สัมมา รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด สก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๓ พ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๐๐

พล.ท. ชาติชาย น้าวแสง ผช.หน.สง.ผบ.ทบ. และ พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ ฌาปนสถาน ทบ. ทั้ง ๓ แห่ง

วันที่ ๑๒ พ.ค.๖๔ พล.ท. ชาติชาย น้าวแสง ผช.หน.สง.ผบ.ทบ. และ พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ ฌาปนสถาน ทบ. ทั้ง ๓ แห่ง ประกอบด้วย วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร วัดอาวุธวิกสิตาราม และวัดโสมนัสวิหาร โดยมี พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ.ให้การต้อนรับ

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ กำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๖๔

การประชุมคณะดำเนินงานอาคารรับรอง ทบ. เกียกกาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ.

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะดำเนินงานอาคารรับรอง ทบ. เกียกกาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๖ พ.ค. ๖๔

อ่านข่าวทั้งหมด...
ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยขึ้นตรง สก.ทบ.