สวัสดิการสาร

ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ 2564

อ่านสวัสดิการสาร ประจำเดือน ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก

มาเป็นเพื่อนกับเรา เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมและโปรโมชั่นต่างๆ

พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ. (1) เป็นประธาน ในการประชุมเตรียมการ คณะกรรมการดำเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ. (1) เป็นประธาน ในการประชุมเตรียมการ คณะกรรมการดำเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. และคณะกรรมการดำเนินการ กิจการฌาปนสถาน ทบ. ณ ห้องประชุม กฌป.สก.ทบ. (ชั้น 3) เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 0930

คุณ ณัฐวัฒน์ ปัญญาดิลก ผช.กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารจัดการและพัฒนาระบบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และเจ้าหน้าที่ ได้มานำเสนอโครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานของกิจการ อทบ.

คุณ ณัฐวัฒน์ ปัญญาดิลก ผช.กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารจัดการและพัฒนาระบบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และเจ้าหน้าที่ ได้มานำเสนอโครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานของกิจการ อทบ. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ ทบ. โดยมี ผอ.กอท.สก.ทบ., รอง ผอ.กอท.สก.ทบ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟัง เมื่อ 25 ก.พ.64 เวลา 0930 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 บก.สก.ทบ.

การประชุมคณะทำงานตรวจสอบที่พักอาศัยในอาคารบ้านพักของข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัด ทบ.

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะทำงานตรวจสอบที่พักอาศัยในอาคารบ้านพักของข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัด ทบ. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี เมื่อ ๒๓ ก.พ. ๖๔

ผู้แทน หก.ธก.สก.ทบ. ไปเยี่ยมกำลังพล

พ.ท.หญิง บุศรินทร์ อุลปาทร หน.สวัสดิการ กธก.สก.ทบ. เป็นผู้แทน หก.ธก.สก.ทบ. ไปเยี่ยมกำลังพล ร.อ.หญิง ใฝ่ดี ศรีทันดร เนื่องจากสารเคมีในสมองผิดปกติ และโรคซึมเศร้า นอนพักรักษาตัวที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 64 ถึง ปัจจุบัน และได้มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวทีโรงพยาบาลครบ 7 วัน เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 64

อ่านข่าวทั้งหมด...
ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ราชิต อรุณรังษี
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
พ.อ.(พ) วสันต์ พึ่งสำเภา
รอง จก.สก.ทบ. 1
พ.อ.(พ) กฤษดา จินดาลัทธ
รอง จก.สก.ทบ. 2
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยขึ้นตรง สก.ทบ.