สวัสดิการสาร

ประจำเดือน : มิถุนายน 2564

อ่านสวัสดิการสาร ประจำเดือน ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบ้านธนารักษ์สาหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ พธ.ทบ.พื้นที่ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โครงการบ้านธนารักษ์สาหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ พธ.ทบ.พื้นที่ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของ ทบ.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขวัญและกาลังใจของข้าราชและลูกจ้างดังกล่าวตามความจาเป็นขั้นพื้นฐาน บ้านเดี่ยวราคาเริ่มต้น 9.89แสนบาทติดต่อ พ.อ.อนันต์ รักษาวงศ์ 0611649395

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบ้านธนารักษ์ส้าหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ พล.ม.2 รอ.พื้นที่ ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

โครงการบ้านธนารักษ์ส้าหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ พล.ม.2 รอ.พื้นที่ ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เพื่อเป็นที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของ ทบ.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขวัญและก้าลังใจของข้าราชและลูกจ้างดังกล่าวตามความจ้าเป็นขั้นพื้นฐาน ราคา 1,390,000 บาท สนใจโครงการฯ ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝสก.พล.ม.๒ รอ. ร.ท.ไพริน รอเซ็น โทร. 08 9662 3293 โทร.ทบ. 95049

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบ้านธนารักษ์สาหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ มทบ.12 พื้นที่ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

โครงการบ้านธนารักษ์สาหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ มทบ.12 พื้นที่ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เพื่อเป็นที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของ ทบ. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขวัญและกาลังใจของข้าราชและลูกจ้างดังกล่าวตามความจาเป็นขั้นพื้นฐาน บ้านเดี่ยวราคาเริ่มต้น 1.75 ล้านบาทติดต่อ โทรศัพท์,LINE ID 0863167417

การประชุมพิจารณาจัดสรรผลกำไรของกิจการสวัสดิการฯ

การประชุมพิจารณาจัดสรรผลกำไรของกิจการสวัสดิการฯ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๑๑๐๐ ณ ห้องประชุม สก.ทบ. ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. โดยมี พ.อ.สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานฯ

ชุดตรวจการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ภายใน อาคาร บก.สก.ทบ. ได้ดำเนินการตรวจแนะนำ

วันอังคารที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๓๐ ชุดตรวจการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ภายใน อาคาร บก.สก.ทบ. ได้ดำเนินการตรวจแนะนำ โดยมี ตัวแทนจาก กผค.สก.ทบ. เป็น หน.ชุดตรวจ และ นายทหารของ นขต.สก.ทบ. ที่มีที่ตั้ง ณ อาคาร บก.สก.ทบ. ร่วมทำการตรวจ

อ่านข่าวทั้งหมด...
ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยขึ้นตรง สก.ทบ.