ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการ สก.ทบ. กรณีคลอดบุตร

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการ สก.ทบ. กรณีคลอดบุตร ให้กับ น.ส.วาสนา กรุตเพ็ชร พนักงานรายศพ(ล้างภาชนะ) วัดศิริพงษ์ฯ จำนวนเงิน 5,000 บาท เมื่อ 23 ก.ย.63

อทบ.บำบัดทุกข์ภัยธรรมชาติ

กำลังพล ทบ. ที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้ ท่านสามารถติดต่อกู้เงิน อทบ.บำบัดทุกข์ภัยธรรมชาติได้ที่ จนท.สวัสดิการของหน่วยของท่าน หรือติดต่อแผนกเงินกู้ กอท.สก.ทบ.ได้ที่เบอร์ 02-6573730 ถึง 36 ดาวน์โหลดเอกสาร http://oomsub.com

ร่วมเปิดห้องสมุดมีชีวิต ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ชั้น 3

รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. และนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมเปิดห้องสมุดมีชีวิต ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ชั้น 3 เมื่อ 21 ก.ย. 2563 โดยมี จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ

ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมกีฬาฟุตบอล ทบ.

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารชมรมกีฬาฟุตบอล ทบ. เมื่อ 18 ก.ย. 63 เวลา 1030 ณ ห้องประชุม สก.ทบ. ชั้น 6

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศพก.ทบ. ครั้งที่ 3/63

รอง จก.สก.ทบ.(1), ผอ.กกฬ.สก.ทบ. และ รอง ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศพก.ทบ. ครั้งที่ 3/63 เมื่อ 17 ก.ย. 63 เวลา 1330 ณ ห้องประชุม ศปก.ทบ. อาคาร 1 ชั้น 5 บก.ทบ. โดยมี รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน

อ่านข่าวทั้งหมด...
ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ราชิต อรุณรังษี
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
พ.อ.(พ) วสันต์ พึ่งสำเภา
รอง จก.สก.ทบ. 1
พ.อ.(พ) กฤษดา จินดาลัทธ
รอง จก.สก.ทบ. 2
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยขึ้นตรง สก.ทบ.