สวัสดิการสาร


สวัสดิการสารประจำเดือน พฤษภาคม

ดาวน์โหลด

สวัสดิการสารประจำปี : 62

มกราคมพฤษภาคม

สวัสดิการสารประจำปี : 0

จ.3 - จ้างเหมาปรับปรุงสวน - 85,560 - ร้านมาลาการ์เด ประกาศผู้ชนะจ.3 - จ้างเหมาปรับปรุงสวน - 85,560 - ร้านมาลาการ์เด ประกาศผู้ชนะจ.4 - จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า - 23,807.50 - บ.บีพี ประกาศผู้ชนะจ.9 - จ้างพิมพ์คู่มือครอบครัวทหาร - 8,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะจ.14 - จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสวัสดิการ - 51,600 - อิมเพรส ประกาศผู้ชนะซ.3 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งวด1 - 15,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.8 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งวด1 - 20,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.10 - จัดซื้อธงชาติประจำหน่วย - 9,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.11 - จัดซื้อธงสัญลักษณ์ - 9,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.16 - จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง - 60,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.17 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน - 20,193 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.20 - จัดซื้อวัสดุสำนักงานประชุม คพก.ทบ. - 20,174 - อิมเพรส ประกาศผู้ชนะซ.21 - จัดซื้อวัสดุ จัดตั้งเครือข่ายยาเสพติดงวด1 - 10,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะจ.5 - จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพัดลมดูดควัน - 12,840 - บ.รวมรุ่ง ประกาศผู้ชนะซ.27 - จัดซื้อแบตเตอรี่ลิฟท์โดยสาร - 6,420 - มิตซู ประกาศผู้ชนะซ.29 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา รร.ทบอ. - 72,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.30 - จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาตรวจเยี่ยม รร.ทบอ. - 61,024 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.31 - จัดซื้อวัสดุสำนักงานงวด2 - 8,863 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.35 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งวด2 - 20,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.36 - จัดซื้อวัสดุสำนักงานงวด2 - 20,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะจ.16 - จ้างเหมาเปลี่ยนหน้ากากเครื่องปรับอากาศประยุทธ - 34,775 - ยุทธนา - แนทไนน์ ประกาศผู้ชนะซ.1 - จัดซื้อเครื่องช่วยฝึก - 44,446 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.9 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งวด1 - 20,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.19 - จัดซื้อวัสดุสำนักงานงวด1 - 45,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.33 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งวด2 - 15,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะจ.17 - จ้างเหมาปรนนิบัติเครื่องปรับอากาศพลเอกประยุทธ - 65,912 - ยุทธนา - แนทไนน์ ประกาศผู้ชนะจ.17 - จ้างเหมาปรนนิบัติเครื่องปรับอากาศพลเอกประยุทธ - 65,912 - ยุทธนา - แนทไนน์ ประกาศผู้ชนะซ.2 - จัดซื้อวัสดุสำนักงานเตรียม คกฬ. - 52,475 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.18 - จัดซื้อวัสดุสำนักงวดที่ 1 - 8,863 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.22 - จัดซื้อวัสดุ ค้นหาข้อมูลยาเสพติดงวด1- 10,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.25 - จัดซื้อวัสดุยานพาหนะใช้ในราชการ - 16,560 - อู่ศักดา ประกาศผู้ชนะซ.28 - จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานกองทัพบก - 7,000 - อิมเพรส ประกาศผู้ชนะซ.32 - จัดซื้อเครื่องช่วยฝึก - 36,781 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.34 - จัดซื้อวัสดุสำนักงานงวด2 - 45,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.37 - จัดซื้อของที่ระลึก - 5,000 - เอสที ประกาศผู้ชนะ

กรมสวัสดิการทหารบก

วัน เวลา ทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30

สถานที่ตั้งหน่วย สก.ทบ.

อาคารกรมสวัสดิการทหารบก
เลขที่ 214 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงสามเสนใน เชตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

เบอร์ติดต่อ

สำนักงานผู้บังคับบัญชา
02-278-1599
โทร ทบ. 91504
แฟกซ์ ทบ. 91505