เธชเธงเธฑเธชเธ”เธดเธเธฒเธฃเธชเธฒเธฃประจำเดือน ธันวาคม