พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. ผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการ สก.ทบ. กรณีเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. ผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการ สก.ทบ. กรณีเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล ให้กับ นางเรือนใจ แก้วฉา เจ้าหน้าที่แผนกสมาชิก กฌป.สก.ทบ. เมื่อ 15 ก.ย.63