รอง จก.สก.ทบ.(๑) ตรวจพื้นที่อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) พื้นที่ท่ามหาราช, ท่าแปด, พญาไท และสามเสน เพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ พร้อมหาแนวทางแก้ไข

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) ตรวจพื้นที่อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) พื้นที่ท่ามหาราช, ท่าแปด, พญาไท และสามเสน เพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ พร้อมหาแนวทางแก้ไข และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๑๔๐๐