พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่บุพการีของกำลังพล สก.ทบ. ที่พิการทุพพลภาพ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ สก.ทบ. เมื่อ ๑๕ ก.ย. ๖๓ เวลา ๐๙๑๕