เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารบก ครบรอบ 72 ปี

เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารบก ครบรอบ 72 ปี 14 กันยายน 2563 กรมสวัสดิการทหารบก พร้อมบำบัดทุกข์ และบำรุงสุข แก่กำลังพล กองทัพบก