การประชุมจัดการประชุมแนวทางการดำเนินงานพื้นที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต รสก.

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการประชุมจัดการประชุมแนวทางการดำเนินงานพื้นที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต รสก. โดยมี ผอ.กผค.สก.ทบ. ,ผอ.กรส.สก.ทบ. ,รอง ผอ.กสม.สก.ทบ. ,ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ผู้แทน บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม รสก.ทบ. ชั้น ๔