ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบทุนการศึกษาบุตรให้กับกำลังพล กฌป.สก.ทบ.

พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบทุนการศึกษาบุตรให้กับกำลังพล กฌป.สก.ทบ. เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๕๓๐