ผอ.กสม.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบทุนการศึกษาให้กับกำลังพล กสม.สก.ทบ.

พ.อ. ชำนาญ ใจทัน ผอ.กสม.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบทุนการศึกษาให้กับกำลังพล กสม.สก.ทบ. ณ ห้อง V6 สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๕๐๐