หน.แผนกกำลังพล กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน สก.ทบ. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ

พ.ท. จตุรงค์ ป้องเพชร หน.แผนกกำลังพล กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน สก.ทบ. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ นางอ้อมเดือน ชาตะศิริ มารดาของ ร.ท.หญิง พิมพ์ชนก จันทรฆาฏ พร้อมมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือให้กับกำลังพล ณ วัดบ้านขามใหญ่ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕