หก.ธก.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับกำลังพล กธก.สก.ทบ.

พ.อ. กัญจน์ณัฏฐ์ นิลนนท์ หก.ธก.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับกำลังพล กธก.สก.ทบ. ณ ห้องโถง ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๓๐