จก.สก.ทบ. ร่วมชม และซื้อสินค้าในงาน "เปิดสวนออนทัวร์ ยกสวนเข้ากรุง" ณ ททบ.

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมชม และซื้อสินค้าในงาน "เปิดสวนออนทัวร์ ยกสวนเข้ากรุง" ณ ททบ. เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕