จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.สก.ทบ. ประจำสัปดาห์

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.สก.ทบ. ประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๖๕