หน.สง.ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ ครบ ๑,๐๐๐ ศพ โดยมี รอง จก.สก.ทบ.(๒) ร่วมพิธี

พล.อ. ชาติชาย น้าวแสง หน.สง.ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ ครบ ๑,๐๐๐ ศพ โดยมี พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) ร่วมพิธี ณ ฌาปนสถาน ทบ. วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕