รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๕ พ.ค. ๖๕