รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการชะลอการจ่ายเงินให้กับผู้กู้เงิน อทบ. เพื่อซื้อบ้านในโครงการบ้านธนารักษ์ฯ ของ กส.ทบ.

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการชะลอการจ่ายเงินให้กับผู้กู้เงิน อทบ. เพื่อซื้อบ้านในโครงการบ้านธนารักษ์ฯ ของ กส.ทบ. ณ ห้องโถง ชั้น ๖ สก.ทบ. เมื่อ ๓ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๓๐