รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมรับฟังการชี้แจง การตรวจงวดงานการก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ของ สก.ทบ.

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมรับฟังการชี้แจง การตรวจงวดงานการก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ของ สก.ทบ. ณ ห้องประชุม กอท.สก.ทบ. ชั้น ๓ เมื่อ ๒๙ เม.ย. ๖๕