พล.อ.ต. วิวัฒน์ นิลจุลกะ จก.สก.ทอ. เข้าเยี่ยมคารวะ และอวยพรปีใหม่ พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ.

พล.อ.ต. วิวัฒน์ นิลจุลกะ จก.สก.ทอ. เข้าเยี่ยมคารวะ และอวยพรปีใหม่ พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ.เมื่อ ๕ ม.ค. ๖๕