จก.สก.ทบ. ร่วมแสดงความยินดี กับ พลเอก ชลทิศ เลาหะคามิน ผอ.ศพก.ทบ.รามอินทรา เนื่องในวันสถาปนาศูนย์พัฒนากีฬา กองทัพบก รามอินทรา ครั้งที่ 56 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64 พล.ต.เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. ร่วมแสดงความยินดี กับ พลเอก ชลทิศ เลาหะคามิน ผอ.ศพก.ทบ.รามอินทรา เนื่องในวันสถาปนาศูนย์พัฒนากีฬา กองทัพบก รามอินทรา ครั้งที่ 56 ประจำปี 2564 และร่วมทำบุญ โดยการปล่อยปลาและปลูกต้นไม้ ณ สนามกอล์ฟ ทบ. ถ.รามอินทรา เขตบางเขน กทม.