พิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ต . เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับยศและมอบเงินรางวัลให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องโถง ชั้น๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๕ ต.ค. ๖๔