กิจกรรมมีแล้วแบ่งปัน " ร่วมทำความดี สร้างความสามัคคีคนในชาติ สืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธาน "

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมมีแล้วแบ่งปัน " ร่วมทำความดี สร้างความสามัคคีคนในชาติ สืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธาน " เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๓ ต.ค. ๖๔