มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการ "ห่วงใย ใส่ใจ ห่างไกลความพิการของบุตร กำลังพล สก.ทบ."

คุณ อรุณลักษณ์ เลาหสุรโยธิน ประธาน สม.ทบ.สาขา สก.ทบ. และคณะ มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการ "ห่วงใย ใส่ใจ ห่างไกลความพิการของบุตร กำลังพล สก.ทบ." ณ ห้องโถง ชั้น๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๓ ต.ค. ๖๔