ผลการปฏิบัติของ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

ผลการปฏิบัติของ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ในการดำเนินการเผาศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ covid19 ณ ฌาปนสถาน ทบ. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ประจำวันที่ 9 ต.ค.64