สก.ทบ.โดย กกฬ.สก.ทบ.จัดกำลังพล 4นาย ร่วมเป็นจิตอาสากับเจ้าหน้าที่ ศบส.16 ลุมพินีตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบ ATK ให้กับชุมชนร่วมฤดี

วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ย. 64 สก.ทบ.โดย กกฬ.สก.ทบ.จัดกำลังพล 4นาย ร่วมเป็นจิตอาสากับเจ้าหน้าที่ ศบส.16 ลุมพินีตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบ ATK ให้กับชุมชนร่วมฤดีจำนวน 120 คน พบมีผู้ติดเชื้อ 5 คน