พิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่บุพการีของกำลังพล ทบ. ที่พิการทุพพลภาพในส่วนของ สก.ทบ.

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่บุพการีของกำลังพล ทบ. ที่พิการทุพพลภาพในส่วนของ สก.ทบ. จำนวน 12 คน และมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษในส่วนของ สก.ทบ. จำนวน 3 คน ณ โถงชั้น 1 บก.สก.ทบ. เมื่อ 14 ก.ย. 64