พิธีวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารบกครั้งที่ 73

วันที่ 14 ก.ย.64 สก.ทบ.จัดพิธีวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารบกครั้งที่ 73 ประจำปี 2564 โดยมี พล.ต.เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ.เป็นประธาน