กกฬ.สก.ทบ. จัดกำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. สนับสนุน ศบส.16 ลุมพินี

กกฬ.สก.ทบ. จัดกำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. สนับสนุน ศบส.16 ลุมพินี ทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน (Bangkok CCRT) ตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 (ATK) และแจกจ่ายอาหาร ณ ชุมชนซอยโปโล แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 64 เวลา 0800-1500 มีผู้เข้ารับบริการ 120 ราย มีผลบวก 13 ราย