ร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก สามเสน ดูแลความเรียบร้อย การป้องกันโควิด19 ให้กับประชาชน

ร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก สามเสน ดูแลความเรียบร้อย การป้องกันโควิด19 ให้กับประชาชน โดยมีมาตรการดังนี้ - ให้ผู้มาใช้บริการ และผู้ประกอบการตลาดสด ใส่แมสและผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ - การนั่งรับประทานอาหารให้นั่งตามที่จัดไว้ให้ - ยืนเว้นระยะห่างตามจุดที่กำหนด - ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 - ปิดบริการเวลา?1500?