สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันอังคารที่ 7 ก.ย. 64

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันอังคารที่ 7 ก.ย. 64 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 594 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 68 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 68 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 88 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 19 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 43 ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 8 ก.ย. 64 - เตรียมให้บริการตรวจคัดกรองฯ บุคคลที่จองคิวออนไลน์ โดยลงทะเบียน ผ่าน App QueQ และประชาชนทั่วไป (Walk-in)