สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันพุธที่ 1 ก.ย. 64

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันพุธที่ 1 ก.ย. 64 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 770 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 72 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 72 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 98 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 17 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 38 ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 2 ก.ย. 64 - เตรียมให้บริการตรวจคัดกรองฯ บุคคลที่จองคิวออนไลน์ โดยลงทะเบียน ผ่าน App QueQ และประชาชนทั่วไป (Walk-in)