โรงพยาบาลสนาม ศูนย์คัดกรอง สโมสรทหารบก วิภาวดี ขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เป็นกำลังใจให้ค่ะ

โรงพยาบาลสนาม ศูนย์คัดกรอง สโมสรทหารบก วิภาวดี ขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เป็นกำลังใจให้ค่ะ