สก.ทบ.โดย กกฬ.สก.ทบ.จัดกำลังพล 4 นายเป็นจิตอาสาร่วมตรวจเชิงรุกกับเจ้าหน้าที่ ศบส.37 สวนหลวง ร.9 เขตสวนหลวง

วันจันทร์ที่ 30 ส.ค. 64 สก.ทบ.โดย กกฬ.สก.ทบ.จัดกำลังพล 4 นายเป็นจิตอาสาร่วมตรวจเชิงรุกกับเจ้าหน้าที่ ศบส.37 สวนหลวง ร.9 เขตสวนหลวง โดยออกฉีดยาให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 17 ราย -ชุมชนแหลมทองพัฒนา 7 ราย,ปรีดีพนมยงค์ 1 ราย,อ่อนนุช 17แยก3 2 ราย,อ่อนนุช 17 แยก2 1ราย,อ่อนนุช 33/1 1 ราย,พัฒนาการ 28 ซ.38 2ราย และ พัฒนาการ 52 ซ.38 2 รายเขตสวนหลวง ร.9