พิธีรับอาหารพระราชทาน ให้กับกำลังพล รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสรทหารบก)

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 0800 รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสรทหารบก) จัดพิธีรับอาหารพระราชทาน โดยมี พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ผู้อัญเชิญอาหารพระราชทาน และเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ซึ้งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ รพ.สนามศูนย์คัดกรองฯ และ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะ ร่วมเข้ารับอาหารพระราชทาน ให้กับกำลังพล รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสรทหารบก) ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก