คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่37 ร่วม บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน 2เครื่อง PPE …100 ชุด หน้ากากอนามัย…. 60กล่องและ สิ่งของที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนาม กรมยุทธศึกษาทหารบก และ โรงพยาบาลสนามเกียกกาย

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 1000 คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่37 ร่วม บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน 2เครื่อง PPE …100 ชุด หน้ากากอนามัย…. 60กล่องและ สิ่งของที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนาม กรมยุทธศึกษาทหารบก และ โรงพยาบาลสนามเกียกกาย ในการตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้ภัยโควิด -19