ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 25 ส.ค. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 25 ส.ค. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 24 ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 15 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 15 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน 9 ราย (ฉีดวัคซีน 9) 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 - 1700 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพืนี เยี่ยม/จัดส่งยา ให้ ผป.HI จำนวน 4 ราย ฉีดวัคซีน 9 ราย และมอบอาหาร 100 กล่องให้กับ ผป.HI ณ ชุมชนเคหะบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เวลา 0900 - 1700 ส.พัน.12 ให้การสนับสนุนชุด Army Delivery จำนวน 1 ชุด สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ แจกจ่ายชุดยาแก่ ผป.HI จำนวน 6 ราย ในแขวงรองเมือง และแขวงวังใหม่ เวลา 0830 - 1700 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 3 เที่ยว - รับ-ส่ง ผป. จำนวน 3 ราย จากบ้านพักแขวงลุมพินี นำส่งศูนย์แรกรับและส่งต่ออาคารนิมิบุตร - รับ-ส่ง ผป.เขตปทุมวัน จำนวน 1 ราย จากบ้านบริเวณโครงการสเเดี้ยมวัน นำส่งจุดตรวจเชิงรุกกลุ่มกรุงเทพใต้ อาคารกีฬาในร่ม ศูนย์เยาวชนสวนลุมพินี - รับ-ส่ง ผป. จำนวน 1 ราย จากบ้านพระราม 6 ซอย 7 แขวงรองเมือง นำส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ เวลา 1000 เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินการศปม.ทภ.1 พื้นที่ 10 เขต กท.ใต้ และเขตบางกะปิ ณ ห้องประชุม บก.พล.ม.2 รอ. โดยมี ผบ.พล.ม.2 รอ.เป็นประธาน เวลา 1600 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า -, ส่งต่อ 1, หายป่วย 3) ปัจจุบันมี ผป. 15 ราย (ช.8, ญ.7) คงเหลือ 35 เตียง