กรมสวัสดิการทหารบก โดย กรส.สก.ทบ. จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี

เมื่อวันอังคารที่? 24 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กรส.สก.ทบ. จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบยาและทำการ swab test ให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation ณ ชุมชนหลังวัดปทุม?วนาราม? จำนวน 3ครัวเรือน และได้มอบอาหารให้ผู้ป่วยเเละผู้ที่กักตัว